Transmitere info oportunitate promovare GO în şcoli – Balazs Arpad, Comisia de Promovare şi Marketing

O oportunitate pentru promovarea GO-ului în mediul şcolar ne-o oferă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Este vorba de programul “Şcoala Altfel”, menit să îi implice pe copiii preşcolari şi elevi în activităţi de educaţie nonformală din domenii nu neapărat prezente în curriculum-ul naţional.

Programul Şcoala Altfel se va desfăşura în săptămâna 2-6 Aprilie 2012. În această săptămână, nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al şcolii, ci după un orar special. Acesta va cuprinde activităţi propuse de elevi, cadre didactice şi părinţi, în cadrul orelor de dirigenţie, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor şi aprobate de consiliul de administraţie al şcolii.

Tot în săptămâna 2-6 aprilie 2012 vor fi organizate fazele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. Participarea la programul Şcoala Altfel va fi obligatorie pentru toţi elevii şi pentru cadrele didactice care nu participă la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

Tipurile de activităţi organizate în această săptămână pot include activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de educaţie rutieră şi stil de viaţă sănătos sau de educaţie ecologică. Acestea se pot organiza sub forma atelierelor pentru copii, competiţiilor, dezbaterilor, activităţilor de voluntariat, schimburilor de experienţă, taberelor sau şcolilor de creaţie etc.

Este încurajată promovarea acestor activităţi în cadrul comunităţii locale, pentru creşterea impactului lor pozitiv. De asemenea, activităţile pot fi organizate în colaborare cu alte organizaţii: consorţii şcolare, alte unităţi de învăţământ, palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, direcţiile de tineret şi sport, taberele şcolare, instituţii culturale şi ştiinţifice, poliţia, jandarmeria, agenţiile pentru protecţia mediului etc.

Elevii şi cadrele didactice pot alege activităţile la care doresc să participe, cu menţiunea ca fiecare activitate organizată să fie coordonată de un număr suficient de cadre didactice. De asemenea, va exista posibilitatea implicării părinţilor care doresc să participe la aceste activităţi. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile pentru care s-au înscris, în caz contrar fiind sancţionaţi cu absenţe trecute în catalog, la rubrica Purtare.

Monitorizarea programului Şcoala Altfel se va realiza de către directorul unităţii de învăţământ, consilierul educativ, şeful comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare. La sfârşitul anului şcolar, rapoartele privind starea învăţământului, realizate de inspectoratele şcolare, vor cuprinde un capitol despre relevanţa acestui program şi despre nivelul de interes al elevilor şi cadrelor didactice faţă de el.

Recomandăm tuturor cluburilor interesate, să contacteze diferite instituţii de învăţământ unde au acces direct şi să propună organizarea de lecţii de GO şi eventual minicompetiţii.

Toate aceste lucruri se vor regăsi în rapoarte către minister.

sursa articol